Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH Thái Gia Sơn
Địa chỉ: Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp, TP  Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.62892639;  Fax: 028.62950079; 
Email: thagison@thagison.com
Mã số thuế:  0304915489

Công ty chúng tôi đưa ra 3 gói thầu như sau:

1. Gói thầu số FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: “Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa”.
    Giá gói thầu: 2.691.049.620 VNĐ
2. Gói thầu số FIRST/2b2/THAIGIASON/G15: “Cung cấp hệ thống sấy hạt điều đã bóc vỏ”. 
    Giá gói thầu: 1.226.182.530 VNĐ
3. Gói thầu số FIRST/2b2/THAIGIASON/G01: “Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm”. 
    Giá gói thầu: 5.914.227.825 VNĐ

A. Thông tin đăng tải rút gọn

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng
2. Tên dự án: First – Thái gia Sơn
3. Nguồn vốn: 70,5% tự có và 29,5% tài trợ . Trong đó 29,5% vốn tài trợ từ Ban Quản lý Dự án “ Đẩy mạnh sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Gọi tắt là Dự án FIRST)
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08giờ 00, ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm            2018.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH Thái Gia Sơn, Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp. Điện thoại : 028. 62892639 - Fax: 028.  62950079.
Email: thagison@thagison.com; accountth@thagison.com; Người Phụ trách: Thái Doãn Long  SĐT: 0912 440 252
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 Đồng
9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng
10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2018
11. Thời điểm mở thầu từ 10 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2018

B. Thông tin đăng tải chi tiết

1. Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn bao gồm 07 thành viên do Công ty TNHH Thái Gia Sơn làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ”- FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 29,5% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 70,5% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn để thực hiện đề xuất “Phát triển các quy trình và sản phẩm mới dựa trên công nghệ sinh học và hóa học để gia tăng chuỗi giá trị kinh tế cho ngành điều Việt Nam” (Tiểu dự án FIRST-THAIGIASON) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/THAIGIASON/03/2017 ngày 30/06/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn.
2. Công ty TNHH Thái Gia Sơn thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm. Chi tiết về danh mục hàng hoa, số lượng, địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng các nhà thầu có thể tìm hiểu tai địa chỉ ghi ở dưới.
3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/THAIGIASON/03/2017 ngày 30/06/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.
4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin  tại bộ phận phụ trách của Công ty TNHH Thái Gia Sơn với địa chỉ, số điện thoại, email như sau:
- Địa chỉ: Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp.
- Điện thoại : 028. 62892639 - Fax: 028.  62950079.
- Email: thagison@thagison.com; accountth@thagison.com
- Người Phụ trách: Thái Doãn Long SĐT: 0912 440 252
Kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08 giờ 30 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.
5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh bằng tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.
6. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào trước 09 giờ 00 ngày 12/4/2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/4/2018.
7. Địa chỉ liên hệ:
- Công ty TNHH Thái Gia Sơn
- Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp.
- Điện thoại : 028. 62892639 - Fax: 028.  62950079.
- Email: thagison@thagison.com; accountth@thagison.com
- Người Phụ trách: Thái Doãn Long SĐT: 0912 440 252

Related

New latest

Online Support

Hotline:
0903953222/0912440252

New Products